tumblr counter

Books / Kitaplar

In this page, you can get more information about the books that I wrote, contributed (non-academically), edited and/or contributed (academically), translated and edited (non-academically).


Bu sayfada yazdığım, katkıda bulunduğum, akademik olarak katkıda bulunduğum ve yayına hazırladığım, çevirdiğim ve derlediğim kitaplara dair bilgiler bulabilirsiniz.

Tüm matbuu kitaplarım tutsaklara ücretsizdir. Bizimle iletişime geçmeniz halinde kitaplarımız tutuklu yakınlarınıza ücretsiz olarak gönderilecektir.

Kitaplarımı sitemden satın almak için tıklayınız!


Kitaplarım / Authored Books


Aykırı Yazılar

Adverse Articles

cover Bu kitap, son birkaç yılda pek de popüler olmayan sosyopolitik meseleler üzerinde düşünürken yazdığım makaleleri içeriyor. Bu makaleler, güncele yer yer teğet geçerek, kuramsal siyasetin temel taşlarını sorgulamaya çalışıyor. Fark etmek zor değil, yazılar belirgin bir siyasi ton taşıyor. Belki bu nedenle, belki de sol tandanslı düşüncenin Türkiye’deki stereotipine uymamam nedeniyle, bu yazılar sıklıkla tepki çekmiştir. Yine de, bu kitapta en çok önemsediğim nokta, sloganların ötesine geçebilmek ve kitabın hitap ettiği okur kitlesinin sorgulamaksızın kabul etmiş olabileceği siyasi dogmaları önemsememekti. Yeni bir siyasetin kurgusunun ve inşasının temelden başlaması gerektiğini, bunun için de önce “bildiklerimizi unutmamız” gerektiğini düşünmüşümdür hep. Dolayısıyla dünya ve siyaset değiştikçe, bizler değiştikçe, sürekli geriye dönerek fikri temellerimizi, siyasetin başlangıç noktalarını ve önkabüllerini, düşüncelerimizi savunurken öne sürdüğümüz tarihsel delilleri gözden geçirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Bu kitap da benim bu süreci nasıl atlattığımın yazılı kanıtıdır.

Propaganda Yayınları, ISBN: 978-1-927893-51-7, Ekim 2015.


Veganizm: Ahlakı, Siyaseti ve Mücadelesi

(Zülal Kalkandelen ile)

Veganism: Its Ethics, Politics and Struggle

cover Bu satırları okuyorsanız, öncelikle veganizm üzerine yazılmış ilk Türkçe kitaba ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu teşekkür sıradan bir ifade değildir; veganlar bilir, hayvan haklarından söz etmeye başladığınız anda olumsuz tepkiler almaya başlarsınız, hatta işi hakarete vardıranlar olur. Ancak bunun yanında, dünyada yavaş da olsa giderek daha fazla ilgi görmeye başlayan veganizmi anlamaya çalışanlar, merak edenler de var. Bu kitabın amacı, hem akıllarda yanlış bilgilenme sonucu yer eden görüşlere bir karşılık vermek, hem de veganizmi bir felsefe ve yaşam pratiği olarak merak edenlerin sorularına yanıt oluşturmak. Kitabı yazarken, herhangi bir sınırlama olmadan, en içten düşüncelerimizi ve kişisel yaklaşımlarımızı mütevazı bir şekilde paylaştık. Elbette veganizm konusunda ikimizin aynı görüşte olmadığı hususlar da vardı. Her düşünce ya da felsefe akımında olduğu gibi, veganizmin içinde de farklı yorumlar, yönelimler var. Dolayısıyla okuduklarınızla hemfikir olabileceğiniz gibi, katılmadığınız noktalar da mutlaka olacaktır. Ancak sonuçta önemli olan, ilerdeki sayfalarda tartışmaya sunduğumuz görüşler ve bakış açısı; onu aktarabildiysek, kitap da işlevini yerine getirmiş demektir. Belki fazla romantik ve ütopik gelebilir ama biz, “daha barışçıl, başka bir dünya mümkün” diyenlerdeniz. Umarız okuyanlar da, bizim yazarken aldığımız keyfi alabilir.

Propaganda Yayınları, ISBN: 978-192789300-5, Eylül 2013.

Eserle ilgili yorum ve kritiklere, yayıncının websitesindeki ilgili sayfadan erişebilirsiniz.


Türler ve Cinsler

ikinci baskı

Species and Genders (Second Print)

cover Bu kitap oldukça mikro ve dar sahalara dair kimi politik açılımlar içeriyor. Bu nedenle, tekrar tekrar hatırlatmak icabedeceği için kitabın ikinci baskısını yapmak istedik. Vicdani Ret Yazıları'nın ikinci baskısında da olduğu gibi, Türler ve Cinsler’in yeni baskısı da tüm makaleleri de yazıyı sunan kısa bir paragraf içeriyor. Kitapta tartışılan meseleler gereğinden fazla detaycı ve mikro-siyasi bulunabilir. Aslında, aklımın ucundaki bir amaç da bu meselelerin anaakım siyasete dahil olabilmesine katkı sunmaktı. Geçen yıllar -nihayetinde bu kitabın ilk basımı neredeyse beş yıl öncesine, içerdiği makaler de neredeyse on beş yıl öncesine gidiyor- bu amacımda başarılı olamadığımı gösteriyor. Fakat yine de, umudumu yitirmediğimin bu ikinci baskıyla ispatlandığını umuyorum.

Propaganda Yayınları, ISBN: 978-1-927893-49-4, Ekim 2015.
Türler ve Cinsler

Species and Genders

cover Anarşizm eğer bir felsefeyse, bu düşünce sistemini kimi gündelik hayat parkurlarına uyarlamak anarşistlerin birincil görevlerinden ve amaçlarından biridir. Bu kitap, benim bu görevi iki farkli politik sahada yerine getirmek için giriştiğim çabaların bir özetidir. Tüm eşitlik ve özgürlük mücadeleleri gibi, anarşizm de bu mücadelesini kimi zaman tekil zeminler üzerinden yürütür: hayvan özgürleşmesi, kadın özgürleşmesi, antimilitarizm gibi.. Önceki kitabım “Vicdani Ret Yazıları”nda, antimilitarizm ve vicdani ret politikaları üzerinden değindiğim görevi yerine getirmeye gayret etmiştim; bu kitapta ise cinsiyetçilik ve hayvan özgürlüğü temalarına anarşizan yaklaşımlar sunacağız. Bu konuların önemli olmalarının nedeni, hiyerarşinin tarihi boyunca, öyle ya da böyle anlaşılabilir, ancak tuhaf politik nedenlerle, hem insan olmayan hayvanların hem erkek olmayan insanların “zayıf” olarak konumlandırılmış olmasıdır. Dolayısıyla, bu soruna getirilecek otoriter olmayan çözümlerin geliştirilmesi, muhakkak ki anarşizmin önemle üzerinde durması gereken noktalardan biridir. (Arka kapak yazısı'ndan)

(With English Appendix)

Editörler: Gün Zileli, Bilge Girgin.

Çizimler ve Sunuş: Utku Usta.

Yayın Kolektifi'nin desteği, tavsiyesi ve dayanışmasıyla...

Kibele Yayınları, ISBN: 978-994433931-5, İstanbul, Mayıs 2011.

Kimi kütüphanelerdeki sınıflandırma numarası: HX999 .B315 2011

Kitabın önsözü için tıklayın.

Kitapla ilgili bazı tanıtım yazıları:

- Gün Zileli, "Uçurumun Kenarında Bir Yo-yo Topu", Birgün, 1 Haziran 2011: "Can Başkent’i okumak, bana kalırsa, radikal düşüncenin en sivri uçlarında, uçurum kenarlarında gezinmekle eşdeğer. Bırakın ataerkil solumuzu, ülkemizin anarşizmi bile bunları tartışıp hazmetmeye ne kadar hazır, bilemiyorum. Ama biliyorsunuz, en güzel çiçekler uçurum kenarlarında bulunur."

- Süleyman Arıoğlu, "Kolektif" Kitaplar, BiaNet, 25 Haziran 2011:"Başkent'in kitabı, ilerlemeci paradigmanın dünyamızı çoktan terk ettiğinin ve artık radikal ve devrimci bir bakışın ilerlemeyle asla bir arada yer alamayacağının bir kez daha doğrulanmasını müjdeliyor."


Vicdani Ret Yazıları

ikinci baskı

Articles on Conscientious Objection

cover Bu kitaptaki yazıların tarihi ikibinlerin başına kadar gidiyor. Bu yaklaşık on beş yıllık süre içinde her şey değişti, vicdani ret hareketi de benim dahil olduğum dönemdeki halinden çok daha geniş bir spektruma evrildi. Bu kitabın yeni baskısının amacı da bu evrimi, tarihselciliğe fazla savrulmadan okuyabilmektir. Dolayısıyla bu kitabın ikinci baskısı, birincisine nazaran daha genelgeçer makalelerle örülü. Kişisel tarih anlatılarını ve izlenimleri bu nedenle bir kenara bırakmak zorunda kaldım bu edisyonda. Ayrıca, hayatımda ilk defa, yazdığım yazıların kısacık da olsa kişisel öykülerini makalelerin başına ekledim.

Propaganda Yayınları, ISBN: 978-1-927893-49-4, Ekim 2015.
Vicdani Ret Yazıları

Articles on Conscientious Objection

cover Vicdani ret, değişimin tekilden başlayabileceğine olan inançla şekillenir. Kişisel bir tavrın ve direnişin, toplumun ar damarında yaratabileceği muhtemel sarsıntı da, açıktır ki, topluma olan olumlu inançla ilintilendirilebilir. Retçi ya da itaatsiz, toplumu hedef alarak tavrını şekillendirir. Antimilitarist vicdani reddi, asker kaçaklığından ayıran en önemli nitelik de budur. Kamusal ol(a)mama, asker kaçaklığını politik bir özne olmaktan alıkoyar. Her ne kadar bu topraklarda zamanında sekiz yüz bin asker kaçağı vardıysa da, o yıllardaki retçi sayısı otuzu bile bulmuyordu. Bu nicel ayrılık, vicdani reddin kamusallığının ayırdediciliğine işaret etmektedir.

Vicdani ret hareketindeki bireysellik, öte yandan, iktidar olmayı istememe niyetinden de kaynaklanır. Zira, bireysel bir çıkışın kamusallaşarak değişim yaratması ve otkökü bir örgütlenme şeklini doğurması arzulanır. Elbette, güncel politika kulvarında, ilk bakışta bu argümanlar naif bulunabilir. Fakat, iktidar ilişkilerini ters yüz etme düsturunu yüreğinde taşıyan ret hareketi, elbette ki alışılagelen güncel politik manevralardan uzak olacaktır ve bizzat bunların yerine daha iyilerini getirecektir. İktidar ilişkilerini yadsırken de iktidardan -söylem ve eylem olarak- uzak bir dil kullanacaktır. (Arka kapak yazısı'ndan)

( With English Appendix )

Yayına Hazırlayan ve Sunuş: Gün Zileli

Federe Yayınları, ISBN: 978-994433922-3, İstanbul, Şubat 2010.

Kimi kütüphanelerdeki sınıflandırma numarası: UB341 .B37 2010

Bu kitapta yer alan çalışmaların bazıları Institute for Anarchist Studies (Anarşist Çalışmalar Enstitüsü)'den alınan destekle (grant) yazılmıştır.

Kitabın önsözü için tıklayın.

Kitapla ilgili bazı tanıtım yazıları:

- Haydar Karataş, Bir Vicdani Retçinin İsyanı: "Savaş ve şiddetin böylesine kutsandığı bir ortamda böyle bir kitabın yazılması ne kadar gerekli ve ne kadar samimi!"

- Ertuğrul Cenk Gürcan, Haftanın Dikkat Çeken Eserleri, BiaNet, 29 Mayıs 2010: "Özetle,'Vicdani Ret Yazıları', hem niteliği hem de niceliğiyle, bu alandaki önemli bir boşluğu dolduran, dikkat çekici bir çalışma."

- Sabah Gazetesi, Kitap eki, 28 Temmuz 2010: "Türkiye'de vicdani ret hareketi oldukça yeni, 1990'larda ortaya çıktı. Bu konuda yazılı kaynak da yok denecek kadar az. İktidarı arzulamayan nadir politikalardan biri ve belki de bu nedenle anarşist dalgayla neredeyse kol kola ilerliyor. Öte yandan, zorunlu askerlik yükümlülüğüne karşı vicdani reddin benzerini, hayatın birçok farklı sahasında da görmek mümkün. Sunuşunu Gün Zileli'nin yazdığı Vicdani Ret Yazıları bu nedenle ciddi bir boşluğu doldurmaya aday."

- Radikal Gazetesi, Kitap eki, 8 Ekim 2010: "Can Başkent ‘Vicdani Ret Yazıları’nda, Türkiye’de Osman Murat Ülke, Mehmet Bal ve Mehmet Tarhan gibi isimlerin temsil ettiği, bir sivil itaatsizlik eylemi olan vicdani ret konusunu irdeliyor. Başkent, vicdani retçinin, toplumu hedef alarak tavrını şekillendirdiğini ve bu yönüyle asker kaçaklığı durumundan ayrıldığını belirtiyor. Kitapta, bu riskin, çok az kişi tarafından üstlenildiğini ortaya koyan bir detay da, Türkiye’de zamanında 800 bin olan asker kaçağına karşılık vicdani retçi sayısının otuzu bile bulmamasıdır. Kuramsal çerçevesiyle de yetkin olan çalışma, Türkiye’nin yanı sıra, dünyanın farklı coğrafyalarında silahı reddedenlerin cesur ve çileli mücadelelerini anlatıyor."

- Cumhuriyet Gazetesi, Kitap eki: "Vicdani ret, degisimin tekilden baslatilabilecegine olan inancla sekillenir. Kisisel bir tavrin ve direnisin, toplumun ar damarinda yaratabilecegi muhtemel sarsinti da, aciktir ki,topluma olan olumlu inancla ilintilendirilebilir.' Can Baskent bu kitabinda vicdani reddin icsel celiskileri ve kuramsal bulanikliklari uzerinden giderek kimi zaman matematiksel bir durusla kimi zaman da formel olarak bu konuyu ele aliyor. Kitap ayrica , cesitli yerlerde daha once yayimlanmis olan bu yazilari, okuyucuya bir arada gorme firsati sunuyor."

- Onuncu Köy internet gazetesi: "Can Başkent ‘Vicdani Ret Yazıları’nda, Türkiye’de Osman Murat Ülke, Mehmet Bal ve Mehmet Tarhan gibi isimlerin temsil ettiği, bir sivil itaatsizlik eylemi olan vicdani ret konusunu irdeliyor. Başkent, vicdani retçinin, toplumu hedef alarak tavrını şekillendirdiğini ve bu yönüyle asker kaçaklığı durumundan ayrıldığını belirtiyor. Kitapta, bu riskin, çok az kişi tarafından üstlenildiğini ortaya koyan bir detay da, Türkiye’de zamanında 800 bin olan asker kaçağına karşılık vicdani retçi sayısının otuzu bile bulmamasıdır. Kuramsal çerçevesiyle de yetkin olan çalışma, Türkiye’nin yanı sıra, dünyanın farklı coğrafyalarında silahı reddedenlerin cesur ve çileli mücadelelerini anlatıyor."


Topics in Subset Space Logic

An Introduction to the Geometry of Dynamic Epistemology

cover In this work, we will first provide a comprehensive outlook of subset space logic in detail in order to set the basis for our discussions of the subject. Then, we will import some simple truth preserving operations which are familiar from (basic) modal logic and provide their definitions in our new language. Furthermore, we will observe that these operations are valid in subset space logic as well. This will bring us to discuss several important extensions of subset space logic. These extensions will be indispensably significant in our future discussion. Equipped with all these tools, we will observe that the subset space logic is strong enough to axiomatize the dynamic aspects of knowledge change, in particular, the public announcement logic. We will then provide the full axiomatization of subset space public announcement logic and its then straightforward completeness proof. As long as the research area of geometry of knowledge is considered, we believe, it is significant to see that public announcement logic works well in the subset space language. All these discussions will lead us to take a closer look at the notion of shrinking - which can be considered as the temporal and perhaps the dynamic operator of the subset space logic. We will observe that, in fact, the shrinking operator is not a remote concept in formal sciences.

VDM Verlag, ISBN: 978-363923331-5, $69/49€/42£, Saarbrücken, 2010.

Click here to buy it from Amazon.com


Katkıda Bulunduğum ve/veya Yayına Hazırladığım Akademik Çalışmalar / Academic Volumes I Edited and/or Contributed


Conference preceedings are excluded.


Rohit Parikh on Logic, Language and Society

Edited by C. Başkent, R. Ramanujam and L. Moss

coverThis book discusses major milestones in Rohit Parikh’s scholarly work. Highlighting the transition in Parikh’s interest from formal languages to natural languages, and how he approached Wittgenstein’s philosophy of language, it traces the academic trajectory of a brilliant scholar whose work opened up various new avenues in research. This volume is part of Springer’s book series Outstanding Contributions to Logic, and honours Rohit Parikh and his works in many ways. Parikh is a leader in the realm of ideas, offering concepts and definitions that enrich the field and lead to new research directions. Parikh has contributed to a variety of areas in logic, computer science and game theory. In mathematical logic his contributions have been in recursive function theory, proof theory and non-standard analysis; in computer science, in the areas of modal, temporal and dynamic logics of programs and semantics of programs, as well as logics of knowledge; in artificial intelligence in the area of belief revision; and in game theory in the formal analysis of social procedures, with a strong undercurrent of philosophy running through all his work

Springer, ISBN: 978-3319478425, 2016.
Epistemology, Knowledge and the Impact of Interaction

Edited by J. Redmond, O. Pombo Martins, A. Nepomuceno Fernández

coverThe present volume focuses on four key themes. First of all, several chapters unpack the connection between knowledge and epistemology with particular focus on the notion of knowledge as resulting from interaction. Secondly, new epistemological perspectives on linguistics, the foundations of mathematics and logic, physics, biology and law are a subject of analysis. Thirdly, several chapters are dedicated to a discussion of Constructive Type Theory and more generally of the proof-theoretical notion of meaning.Finally, the book brings together studies on the epistemic role of abduction and argumentation theory, both linked to non-monotonic approaches to the dynamics of knowledge.

Springer, ISBN: 978-3319265049, 2016.
New Directions in Paraconsistent Logic

Edited by J.-Y. Beziau, M. Chakraborty, S. Dutta

coverThe present book discusses all aspects of paraconsistent logic, including the latest findings, and its various systems. It includes papers by leading international researchers, which address the subject in many different ways: development of abstract paraconsistent systems and new theorems about them; studies of the connections between these systems and other non-classical logics, such as non-monotonic, many-valued, relevant, paracomplete and fuzzy logics; philosophical interpretations of these constructions; and applications to other sciences, in particular quantum physics and mathematics. Reasoning with contradictions is the challenge of paraconsistent logic. The book will be of interest to graduate students and researchers working in mathematical logic, computer science, philosophical logic, linguistics and physics.

Springer, ISBN: 978-813222717-5, 2015.Perspectives on Interrogative Models of Inquiry

Developments in Inquiry and Questions

Edited by Can Başkent

cover This book explores the two major elements of Hintikka’s model of inquiry: underlying game theoretical motivations and the central role of questioning. The chapters build on the Hintikkan tradition extending Hintikka’s model and present a wide variety of approaches to the philosophy of inquiry from different directions, ranging from erotetic logic to Lakatosian philosophy, from socio-epistemologic approaches to strategic reasoning and mathematical practice. The articles in the volume were contributed by various authors associated with a research project on Hintikka's interrogative theory of inquiry conducted in the Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques (IHPST) of Paris, including those who visited to share their insight.

Springer, ISBN: 978-331920761-2, 2015.

Click here to buy it from Amazon.com


Çevirisini Yaptığım Kitaplar / Translations


Kanıtlar ve Çürütmeler, Imre Lakatos

cover Lakatos’un başyapıtı Kanıtlar ve Çürütmeler, yirminci yüzyılın ikinci yarısında matematik felsefesi üzerine yazılmış en önemli eserlerden biridir. Özellikle farklı farklı araştırma alanlarından yaklaşıldığında Kanıtlar ve Çürütmeler, felsefi manada okura büyük açılımlar sunabilmektedir. Matematik felsefesinde, geometrik topolojinin, matematik tarihinin, matematiksel mantığın, analizin ve kombinatoriğin bu kadar doğal ve akışkan bir şekilde iç içe girdiği başka bir metin bulmak zordur. Lakatos’un, konunun matematiksel ayrıntılarına olan hakimiyetiyle birlikte, önemli tarihsel ayrıntıları okuru sıkmadan, felsefi bir yaklaşımla sunması bu eseri kuşkusuz bir başyapıt kılmaktadır.

Nesin Yayınevi, ISBN: 978-605-4883-02-8, 192 sayfa, İstanbul, 2014; İkinci Baskı: Mayıs 2017.
Katkı Sunduğum Kitaplar / Contributed Volumes


Cultural Activism: Practices, Dilemmas, and Possibilities

cover This volume addresses contemporary activist practices that aim to interrupt and reorient politics as well as culture. The specific tactics analyzed here are diverse, ranging from culture jamming, sousveillance, media hoaxing, adbusting, subvertising, street art, to hacktivism, billboard liberation, and urban guerilla, to name but a few. Though indebted to the artistic and political movements of the past, this form of activism brings a novel dimension to public protest with its insistence on humor, playfulness, and confusion. This book attempts to grasp both the old and new aspects of contemporary activist practices, as well as their common characteristics and internal varieties. It attempts to open up space for the acknowledgement of the ways in which contemporary capitalism affects all our lives, and for the reflection on possible modes of struggling with it. It focuses on the possibilities that different activist tactics enable, the ways in which those may be innovative or destructive, as well as on their complications and dilemmas.

Contributors: Begüm Özden Firat, Aylin Kuryel, Gavin Grindon, A.K. Thompson, Marco Deseriis, Ronen Eidelman, Anja Kanngieser, Emrah Irzık, Christian Scholl, L. M. Bogad, Michael Shane Boyle, Can Başkent, Yavuz Atan.

Editors: Begüm Özden Fırat and Aylin Kuryel

Rodopi, ISBN: 978-90-420-2981-1, 261 pp., Amsterdam, 2011.


Türkiye’de İfade Özgürlüğü

Freedom of Expression in Turkey

cover Türkiye’de İfade Özgürlüğü, bu alanda yoğunlaşan tartışmalara arka plan bilgisi oluşturma ve sosyolojik bir bağlam kazandırma çabasıyla hazırlandı. Kitabın ilk bölümü, ifade özgürlüğünün işlevi ve ifade özgürlüğüne getirilen yasal sınırlamaların ne zaman meşru sayılabileceği sorusuna yanıt vermeye çalışıyor. Türkiye’de devletin çıkarlarını merkeze alan uygulamaların, geniş kesimler açısından yarattığı mağduriyeti gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Çalışmanın ikinci bölümü, “imparatorluktan millet yaratma” projesinin gayrimüslimler, Kürtler, Sünni Müslümanlar, Aleviler, solcular, kadınlar, cinsiyet kimliği tercihini özgürce kullananlar ve vicdani retçiler açısından yarattığı ifade özgürlüğü sorunlarını ele alıyor. Edebiyat ve sanat, insan hakları, çevre hakları, medya ve muhalif kurumlar gibi alanlarda yaşanan düşünce ve ifade kısıtlamalarını tartışıyor.

Yazarlar: Ahmet Yaşar Ocak, Alişan Akpınar, Arif Ali Cangı, Ayhan Bilgen, Ayşe Günaysu, Ayşen Candaş Bilgen, Baskın Oran, Can Başkent, Doğu Ergil, Erdoğan Aydın, Eren Keskin, Erol Önderoğlu, Ertuğrul Kürkçü, Fatma Benli, Ferhat Kentel, Hamit Bozarslan, Hamza Türkmen, Handan Çağlayan, Hasan Saltık, Hülya Gülbahar, Leman Yurtsever, Mehmed Uzun, Meral Danış Beştaş, Nazan Maksudyan, Noam Chomsky, Oktay Uygun, Özgür Gürbüz, Rober Koptaş, Samim Akgönül, Seyfi Öngider, Ümit Kardaş, Yeşim Başaran.

Editörler: Taner Koçak, Taylan Doğan, Zeynep Kutluata

bgst YAYINLARI, ISBN: 978-975-6165-32-4, 635 sayfa, İstanbul, 2009.


Yayına Hazırladığım Kitaplar / Edited Volumes


Propaganda Yayınları sitesinden, yayınına katkıda bulunduğum diğer kitapları inceleyebilirsiniz.

İzmir Savaş Karşıtları Derneği: Bir Sözel Tarih

Izmir War Resisters' Association: An Oral History

cover Bu kitap, Osman Evcan ile yapılan bir nehir söyleşidir. Osman Evcan, bir vegan olarak hapishanede yaşadığı sorunlar, vegan yiyeceğe erişememesi, dolayısıyla açlık grevine girmesi ve sonrasında da adına düzenlenen “Osman’a Vegan Yemek” kampanyasıyla 2 yıl önce siyasi gündemimize girmişti. Bu kitap, Osman’ı daha yakından tanımak fikriyle ortaya çıktı. Osman’la uzun süredir, yazışıyordum. Ama, kişisel öyküsüne dair pek bilgim yoktu. Sonunda, bir nehir söyleşi yapmaya karar verdik. Mektuplaşarak yaptığımız için, birkaç yıl sürdü söyleşinin tamamlanması. Arada, Osman cezaevi değiştirdi, yazışmalar aksadı. Osman’ın verdiği samimi ve uzun yanıtların yanında, kitabın sonuna medyada çıkan haberleri ve meseleye dair kimi yasal ve hukuki belgeleri ekledik. Kitap, hem Osman’ı, hem de bu sırada kampanyayı anlatan bir kitap oldu.

Kitabı Propaganda Yayınları'nın websitesinden satın alabilirsiniz.

İzmir Savaş Karşıtları Derneği: Bir Sözel Tarih, Editör: Can Başkent, Propaganda Yayınları, ISBN: 978-1-927893-27-2 (pdf), 978-1-927893-28-9 (ePub), 978-1-927893-29-6 (mobi), 70 sayfa, Mart 2014.


Vegan Tutsak

Osman Evcan ile Nehir Söyleşi

Vegan Prisoner: Osman Evcan

cover Bu kitap, Osman Evcan ile yapılan bir nehir söyleşidir. Osman Evcan, bir vegan olarak hapishanede yaşadığı sorunlar, vegan yiyeceğe erişememesi, dolayısıyla açlık grevine girmesi ve sonrasında da adına düzenlenen “Osman’a Vegan Yemek” kampanyasıyla 2 yıl önce siyasi gündemimize girmişti. Bu kitap, Osman’ı daha yakından tanımak fikriyle ortaya çıktı. Osman’la uzun süredir, yazışıyordum. Ama, kişisel öyküsüne dair pek bilgim yoktu. Sonunda, bir nehir söyleşi yapmaya karar verdik. Mektuplaşarak yaptığımız için, birkaç yıl sürdü söyleşinin tamamlanması. Arada, Osman cezaevi değiştirdi, yazışmalar aksadı. Osman’ın verdiği samimi ve uzun yanıtların yanında, kitabın sonuna medyada çıkan haberleri ve meseleye dair kimi yasal ve hukuki belgeleri ekledik. Kitap, hem Osman’ı, hem de bu sırada kampanyayı anlatan bir kitap oldu.

Kitabı Propaganda Yayınları'nın websitesinden satın alabilirsiniz.

Vegan Tutsak, Osman Evcan - Can Başkent, Propaganda Yayınları, ISBN: 978-1-927893-24-1 (pdf), 978-1-927893-25-8 (ePub), 978-1-927893-26-5 (mobi), 96 sayfa, Şubat 2014.


Apolitika Dergisi Seçkisi

Türkiye'de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi - 5

Collected Essays from "Apolitika" Turkish Anarchist Magazine

cover Apolitika dergisinin gönlümde apayrı bir yeri var. Öncelikle, ilk anarşizm tedrisatımı ilk aldığım dergi Apolitika’dır. İkincisi, Apolitika’nın üslubu bana anarşist kuramın, bir çok diğer kuramsal bombardımanın yaşandığı siyaset sahnesini düşünürsek, sıkıcı olmadığını öğretmiştir. Belki bu nedenlerle, bu cildi nispeten uzun tutmaktan gocunmadık. Apolitika, kısacık yayın hayatında, dolu dolu yayınladığı yedi sayısıyla, anarşizmin biraz ciddi, biraz da entelektüel yüzü olmuştur. Bunu, kimi kapak konularını kapsamlıca işlemelerinden, kimi kuramsal konulara çekinmeden cesurca değinmelerinden anlayabiliyoruz. Apolitika’nın benim için özel oluşu kendini burada ortaya koyuyor. Zira, bu topraklardaki anarşist dergiciliğin lineer olmayan tarihine, ta Kara’dan beri baktığımızda gördüğümüz sıçramaların en etkileyicisi bence Apolitika’dır. Apolitika, anarşizmin, daha önce ciddiye alınmayan meselerlerde ciddiye alınmasını sağlamış, yarattığı özgüven ve ivmeyle anarşist yayıncılığın da önünü açmıştır. ("Sunuş" yazısından)

Kitabı Propaganda Yayınları'nın websitesinden satın alabilirsiniz.

Apolitika Dergisi Seçkisi (Türkiye'de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi - 5), Editör: Can Başkent, Propaganda Yayınları, ISBN: 978-0-9879366-1-5 (pdf), 978-0-9879366-2-2 (ePub), 978-0-9879366-3-9 (mobi), 188 sayfa, Şubat 2012.


Amargi Dergisi Seçkisi

Türkiye'de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi - 4

Collected Essays from "Amargi" Turkish Anarchist Magazine

cover Amargi dergisini düşündüğümde, aklıma ilk gelen sözcük polemik oluyor. Belki İnternet’in yarattığı şımarık ve küstah iletişim kültürünün oluşumundan çok önceleri yayınlanmış olmasındandır, ben bu polemikleri ve tartışmaları oldukça faydalı ve olumlu bulmuşumdur hep. Ateşli, kimi zaman saldırgan ve ironik ve biraz küstah ve ukala, kimi zaman şevkatli bir ton barındıran bu tartışmalar, bana sorarsanız, bugün dahi sahip olmadığımız bir tartışma kültürüne sahipti. Bu seçkide polemikler yaratan makaleleri okuyabileceğiz. Amargi’nin bana anımsattığı ikinci kavramsa pasifizmdir. Yazarların pasifizm tartışmalarını, geleneksel anarşizmin bile ancak bir iki kitaplar öğrenilebildiği yıllarda sürdürmesi, nostalji yapıyorsam bağışlayın, duygusal bir saygıyla zihnime ve politik birikimime kazıdığım enerjilerdendir. Radikal ve militan pasifizmin anarşizmle ilintilendirilmesi, Amargi sayfalarında kendini belli etmektedir. ("Sunuş" yazısından)

Kitabı Propaganda Yayınları'nın websitesinden satın alabilirsiniz.

Amargi Dergisi Seçkisi (Türkiye'de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi - 4), Editör: Can Başkent, Propaganda Yayınları, ISBN: 978-0-9877973-8-4 (pdf), 978-0-9877973-9-1 (ePub), 978-0-9879366-0-8 (mobi), 96 sayfa, Şubat 2012.


Ateş Hırsızı Dergisi Seçkisi

Türkiye'de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi - 3

Collected Essays from "Ateş Hırsızı" Turkish Anarchist Magazine

cover Ateş Hırsızı, anarşizmin Türkiye’deki yolculuğunda iki açıdan büyük önem taşır. İlk sayısının 1992 yılının aralık ayında, 10. ve son sayısının ise Nisan 1999’da yayınlanmasıyla, Ateş Hırsızı, kendisinden sonraki anarşist dergi geleneğinde, acısıyla tatlıyısla, belirleyici olmuştur. Dikkat edilirse ve daha önce yayınladığımız Kara ve Efendisiz dergileri seçkileriyle karşılaştırılırsa fark edilir; Kara ve Efendisiz ihmal edilebilecek aksamalara rağmen şaşırtıcı derecede düzenli ve aksaksız çıkmışken, Ateş Hırsızı, hem bu iki dergiden daha fazla sayı yayınlamış, hem de yayınlanma süreci yedi (1992 - 1999) yılı bulmuştur. Ateş Hırsızı, bu manada, aperiyodik ve yıllara yayılan anarşist dergicilik geleneğini başlatmıştır. ("Sunuş" yazısından)

Kitabı Propaganda Yayınları'nın websitesinden satın alabilirsiniz.

Ateş Hırsızı Dergisi Seçkisi (Türkiye'de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi - 3), Editör: Can Başkent, Propaganda Yayınları, ISBN: 978-0-9868586-9-7 (pdf), 978-0-9877973-0-8 (ePub), 978-0-9877973-1-5 (mobi), 122 sayfa, Ekim 2011


Efendisiz Dergisi Seçkisi

Türkiye'de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi - 2

Collected Essays from "Efendisiz" Turkish Anarchist Magazine

cover Efendisiz, Türkiye’de yayınlanan anarşist dergilerin belki de en az bilinenidir. Kasım 1988’den Ekim 1989’a dek geçen süreci kapsayan altı sayılık ömrüne, Efendisiz, küçücük puntolarla bir çok yazı sıkıştırmıştır. Bilhassa, Kara’da alıştıklarımızın aksine daha uzun, biraz daha kuramsal yazılarla doludur Efendisiz’in 16 sayfalık sayıları. Kuramsal anlamda, benim görebildiğim kadarıyla, Kara’nın bir kaç adım ilerisinde olan Efendisiz’in Türkiye anarşist düşünce tarihindeki rolü, belki de bu yoğunlukla özetlenebilir. Efendisiz, 2000 yılı öncesi (ulusal ve yasal çapta) hem en kısa süre yayınlanan anarşist dergidir, hem de sadece 16 sayfadan oluşan nüshalarıyla, aslında, en ince dergidir. Fakat, yazıları okumaya daldığınızda, küçücük puntolarla sıkıştırılmış makalelerden etkilenmemek mümkün değildir. ("Sunuş" yazısından)

Kitabı Propaganda Yayınları'nın websitesinden satın alabilirsiniz.

Efendisiz Dergisi Seçkisi (Türkiye'de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi - 2), Editör: Can Başkent, Propaganda Yayınları, ISBN: 978-0-9868586-6-6 (pdf), 978-0-9868586-7-3 (ePub), 978-0-9868586-8-0 (mobi), 92 sayfa, Eylül 2011


Kara Dergisi Seçkisi

Türkiye'de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi - 1

Collected Essays from "Kara" Turkish Libertarian Magazine (1986 - 1987)

cover Propaganda Yayınları olarak Kara Dergisi’ni canlandırmaktan, yarattığı entelektüel ve devrimci mirası gündeme getirmekten büyük gurur duyuyoruz. Ekim 1986’da çıkan ilk sayısıyla, Kara dergisi liberter ve anarşist düşüncenin bu topraklardaki tarihi açısından büyük, hem de çok büyük bir aşamadır.

Saklamaya gerek yok, malumunuzdur, bendenizin anarşizm anlayışı genelde oldukça ortodoks bulunur. Bunun nedenlerinden biri de, Kara ve A-Politika gibi dergilerin tedrisatıyla özgürlükçü düşünceleri öğrenmiş olmamdır. Bu manada, Kara’da dile getirilen, postmodernizmle zehirlenen anarşizmin hemen hemen karşıtı olan ‘klasik’ anarşizmin hala yeteri kadar zengin ve tutarlı olduğunu düşünüyorum. Bu manada, bu derlemedeki makalerin seçimi, benim bu anlattığım zihniyetimin de doğal bir yansıması olsa gerek. Dolayısıyla, bu seçkinin, günümüzde ve muhtemelen gelecekte de ihtiyacımızın olacağı klasik anarşizme sevimli bir göz kırpma olarak okunmasını salık veririm.

Ve şimdi, Propaganda Yayınları, ‘Türkiye’de Anarşist Düşünce Tarihi’ serisinin ilk kitabını iftiharla takdim eder: ilk sayısının 25. yıldönümünde bir Kara dergisi seçkisi! ("Sunuş" yazısından)

Kitabı Propaganda Yayınları'nın websitesinden satın alabilirsiniz.

Kara Dergisi Seçkisi (Türkiye'de Anarşist Düşünce Tarihi Serisi - 1), Editör: Can Başkent, Propaganda Yayınları, ISBN: 978-0-9868586-3-5 (pdf), ISBN: 978-0-9868586-4-2 (ePub), 978-0-9868586-5-9 (mobi), 103 sayfa, Eylül 2011


Vicdani Ret Açıklamaları Almanağı (1989 - 2010)

Collection of (Turkish) Conscientious Objection Declerations (1989 - 2010)

cover Vicdani ret açıklamaları almanağı hazırlamamızın bir kaç nedeni var.

Öncelikle, vicdani reddin bir kahramanlık değil, sosyopolitik bir eylemlilik olduğunu ve bu eylemliliğin bir çok sivil itaatsizlik örneğinde de görülebileceği gibi, bireysel ve kişisel temelleri olduğunun altını çizmek istedik.

Öte yandan, kitaptaki açıklamaları okuyunca görüyoruz, vicdani retçilik, bir çok retçi ve eylemci için, ahlaki ya da politik bir zorunluluktur. Retçiler, gerek ahlaki, gerek kişisel, gerekse politik gerekçelerle, bu tavrı almak zorunda olduklarını düşünürler. Dolayısıyla, cesaret ve benzeri nitelikler, yine açıklamaları okuyunca görüyoruz, bu zorunluluğun tesadüfi ötelemeleridir.

Vicdani ret, belki de diğer popüler sivil itaatsizlik eylemlerine göre daha samimidir, daha içtendir. Politik coşkusunu bir kenara bıraktığınızda bile, satır aralarında hissi bir manifesto da okursunuz bir vicdani ret açıklamasını elinize aldığınızda ya da dinlediğinizde. Bu kitaptaki amaçlarımızdan biri de bu duygulanımı sağlamaktır. ("Sunuş" yazısından)

Kitabı Propaganda Yayınları'nın websitesinden satın alabilirsiniz.

Vicdani Ret Açıklamaları Almanağı (1989 - 2010), Editör: Can Başkent, Propaganda Yayınları, ISBN: 978-0-9868586-0-4 (pdf), ISBN: 978-0-9868586-2-8 (ePub), ISBN: 978-0-9868586-1-1 (mobi), 88 sayfa, Mart 2011.


Bu site, Can Başkent'in 1999 yılından beri yazdığı politik, felsefi ve akademik çalışmaların (neredeyse) eksiksiz bir derlemesidir. Bu yazılar veganizmden, beden politikalarına, dijital kültürden ahlak kuramına dek birçok konuyu kapsamaktadır.

Can Başkent'e e-posta ve twitter ile ulaşabilirsiniz.

This website collects all written output of Can Başkent since 1999. It includes his political and academical articles as well as his opinion pieces on a broad variety of issues ranging from veganism to digital culture.

You can reach Can by e-mail and twitter.