tumblr counter
Türler ve Cinsler | <a href="http://canbaskent.net">Can Başkent</a>

Can Başkent

logic and the rest...

TÜRLER VE CİNSLER

CAN BAŞKENT

Ikinci kitabım "Türler ve Cinsler"in giriş yazısı

Anarşizm eğer bir felsefeyse, bu düşünce sistemini kimi gündelik hayat parkurlarına uyarlamak anarşistlerin birincil görevlerinden ve amaçlarından biridir. Bu kitap, benim bu görevi iki farkli politik sahada yerine getirmek için giriştiğim çabaların bir özetidir. Tüm eşitlik ve özgürlük mücadeleleri gibi, anarşizm de bu mücadelesini kimi zaman tekil zeminler üzerinden yürütür: hayvan özgürleşmesi, kadın özgürleşmesi, antimilitarizm gibi.. Önceki kitabım “Vicdani Ret Yazıları”nda, antimilitarizm ve vicdani ret politikaları üzerinden değindiğim görevi yerine getirmeye gayret etmiştim; bu kitapta ise cinsiyetçilik ve hayvan özgürlüğü temalarına anarşizan yaklaşımlar sunacağız. Bu konuların önemli olmalarının nedeni, hiyerarşinin tarihi boyunca, öyle ya da böyle anlaşılabilir, ancak tuhaf politik nedenlerle, hem insan olmayan hayvanların hem erkek olmayan insanların “zayıf” olarak konumlandırılmış olmasıdır. Dolayısıyla, bu soruna getirilecek otoriter olmayan çözümlerin geliştirilmesi, muhakkak ki anarşizmin önemle üzerinde durması gereken noktalardan biridir.

Anarşizme bu sahalarda ihtiyaç duyulmasının en büyük nedeni, bu konuya dair birçok politik çözüm önerisinin aslında otoriter olmasıdır. Dahası, popüler ve anaakım çözüm önerileri ise kapitalizmin metalaştırıcı niteliğini bire bir yansıtmaktadır. Kısacası, güç ve iktidar istemi güden otoriter ve hayvanları ‘pet’leştirip, kadınları ‘güzel’leştiren metalaştırıcı anlayışları reddeden anarşist yaklaşımlı çözüm önerileri geliştirmenin elzem olduğunu düşünüyorum.

Elbette, her anarşistin başına gelir, benim fikirlerim ve yaklaşımlarım da bir çok yoldaş ve fikir adamı tarafından sertçe eleştirilegelmiştir. Kalp kırıcı olmaktan tutun da, efil efil cehalet kokmaya, etkili akil argümanlarla dolup taşmaktan, tarihsel gerçekleri haykıranlara dek geniş bir skalada ortaya konan bu eleştirileri hem daha isabetli yorumlayabilmek, hem de anarşist fikriyat virüsünü kapmış okurların fikirlerimi birincil kaynaklarından okuyabilmesi için bu kitabın ayrıca önemli olduğunu düşünüyorum.

Yazılar daha önce bir çok farklı mecrada yayınlandı ve ekseri olarak da diğer başka mecralarda tıpkı basımları yapıldı. Ben bu kitapta, yazıların ilk olarak nerede yayınlandıklarını belirttim. Verilen tarihler de yazınını yayınlandığı değil de kaleme alındığı tarihtir.

Gün Zileli, yine yapacağını yaptı ve bu kitabın şekillenmesinde vazgeçilemez bir rol üstlendi ve bu projenin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı beni cesaretlendirmesiyle.

Her zamanki gibi, yazarların ulaşılmaz olması beni hala rahatsız ediyor. Bana www.canbaskent.net ya da can*AT*canbaskent.net adresinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.