tumblr counter
Yayın Kolektifi Seçkisi Sunuşu | <a href="http://canbaskent.net">Can Başkent</a>

Can Başkent

logic and the rest...

YAYIN KOLEKTİFİ SEÇKİSİ SUNUŞU

CAN BAŞKENT

Bu kitap Türkiye’nin iki istisnai yayıncılık deneyimini bir araya getiriyor: Türkiye’nin ilk politik e-kitap yayıncısı Propaganda Yayınları ve yayınevi üstü bir yayıncılık örgütlenmesi olan Yayın Kolektifi. Bu seçki, Yayın Kolektifi’nin ilk yılı içerisinde yayınladığı yedi kitaptan yapılan bir derlemedir.

Kolektif’le Propaganda Yayınları’nın diğer bir ortak özelliği, ikisinin de 2011 Ocak ayında faaliyete geçmesidir. Yayın Kolektifi, bir çağrıyla oluşumunu duyurmuş, katılımcıların yatay örgütlenmesiyle hayata geçmiştir. Propaganda Yayınları ise aynı tarihlerde ‘eylemliliğe geçtiğini’ ilan etmiş ve ilk kitabını mart ayında yayınlamıştır.

Kolektif’in ‘Bir El Ver’ çağrısı, yayıncılık alanında politik doğruluğun ve ahlaki kaygıların birer değer olarak önemsenmesi gerektiğini bize hatırlatması açısından dikkate değerdir. Kolektif, çağrısında bu hususları şöyle dile getirmiştir:

Piyasa ve para ilişkilerinin bir plazalar ve bataklıklar alanı haline getirdiği kitap yayını alanında yeni bir girişim başlatıyoruz. Yayın Kolektifi, kapitalizmin ve piyasa ekonomisinin mekanizmalarına meydan okur. Kapitalizm bataklığına ve piyasa-paranın zorlayıcı mekanizmalarına rağmen iyi yayıncılık yapılmasının, kaliteli kitap basılmasının, pazarlamacılığın ve şöhretlerin değil, yaratıcılık ve bilinmeyen değerlerin peşinde koşulmasının takipçisidir.

Yayın Kolektifinin bünyesine, ilgi duyan herkes, okurlar, yazarlar, yayınevleri, dağıtımevleri, kitabevleri vb. gönüllü olarak katılabilir. Yayın Kolektifi’nin ilkeleri şunlardır: Özgürlük, Eşitlik, Şeffaflık, Ademimerkeziyetçilik ve Özinisiyatif, Dayanışma ve Paylaşma.

Genel sloganımız “Bir El Ver”dir. Herkes bir el verdiğinde, binlerce el en ağır yükü bile kaldırır.

Kapitalizme, despotizme ve ayrımcılığa karşı olan Yayın Kolektifi’nin, bu genel hattın dışında belirlenmiş bir ideolojik çizgisi yoktur. Bu sınırlar içinde, karar verici tek organ olan Genel Katılımcılar Toplantısı’nın kararlaştıracağı kitapların basılması için çalışılacak ve yayına ilişkin diğer faaliyetler, Kolektif’in bünyesindeki gruplarla ve yayın kuruluşlarıyla eşgüdüm halinde yürütülecektir. Yayın Kolektifi’nin yayın alanındaki birinci kıstası içerikteki kalitedir. Bunun ötesinde, bu bildiriyi imzalayanların Yayın Kolektifi’nin yayınlanması için önerdiği kitaplardan düşünsel bakımdan sorumlu olması söz konusu değildir. Yayın Kolektifi, önerdiği kitapları basan yayınevlerinin düşünsel çizgisinden, piyasa ilişkilerinden vb. sorumlu değildir. Yalnızca, yayınevlerinin karşısında, kendi önerisiyle basılan kitapların yazarlarının haklarını savunur.

Yayın Kolektifi, tamamen ademimerkeziyetçi esaslara göre çalışır. Bunun anlamı, kendini Yayın Kolektifi’nin bir parçası olarak gören herkesin hiç kimseden onay almadan bulundukları alanda Yayın Kolektifleri oluşturmalarıdır. Bu, aynı zamanda Yayın Kolektifi Grupları’nın ve bünyesindeki yayın kuruluşlarının tam bir mali inisiyatife sahip oldukları anlamına da gelir..

Kolektifin ilk duyurusundan yaptığım bu alıntı Kolektif’in amaçlarını net bir şekilde özetlemektedir. Bilhassa, adem-i merkeziyetçi bir örgütlenme şekliyle, gönüllülük esasıyla, bir kitap oluşumu için gerekli adımların birlikte omuz omuza atılmasının zorluklarına rağmen mücadele edebilme dirayetini gösterebilmek ve hemen peşisıra gelen manevi mükafat, bu çağrının yüreklerde yarattığı alevle mümkün olabilmiştir.

Kolektif’in hatalarını, eksiklerini eleştirmek elbette kolaydır. Beceriksizliklerimizi, iletişim kurmaya çalışırken söylediklerimizi elimize yüzümüze bulaştırmamızı, itiş kakışlarımızı, yerine getiremediğimiz vaatlerimizi sıralamak çok kolay. Ama anımsamamız gereken, tüm bu sorunlara ve endişelere rağmen, bir sene içinde 7 kitap yayınlayabilmiş olmamız, dostluklarımızı pekiştirmemiz olmalıdır. Deneyimimizin, ilhama ve umuda dönüşmesi, en azından benim, Kolektif’ten beklentilerimden biridir. Diğer bir deyişle Kolektif’imizin, benzer örgütlenmeler içerisine girmek isteyen, kooperatifler kurmak isteyen müzisyenlere, tiyatroculara, ressamlara, çizerlere, sporculara, mühendislere, matematikçilere ilham ve enerji ve heves ve coşku vermesi en büyük hayallerimizden biridir.

Kolektif, ilk senesinde Kibele Yayınları ve Kaos Yayınları’yla işbiriliğine girerek toplam yedi kitap yayınladı. Bu seçki, Kibele ve Kaos’tan sonra, Kolektif’in Propaganda Yayınları’yla işbirliğini müjdeliyor. Benzer amaçlar ve rüyalarla oluşmuş iki yayıncılık alternatifi, birinci yıldönümlerini kutlarken, bu benzersiz deneyimleri perçinliyor.

Propaganda Yayınları olarak bu toprakların özgürlükçü, liberter ve anarşist geleneğinin hatırlanması için sürdürdüğümüz çabaları yeni yılda da devam ettirecek, yayın programımıza aldığımız diğer kitaplarla bu geleneğin kökleşmesine hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu seçki, bu minvalde, Kolektif’in ürünlerinin bir tadımlığı, mücadelenin ve örgütlülüğün, edebiyat ve yayıncılık alanında verdiği meyvelerin olgun ve benzersiz bir örneğidir.