tumblr counter
ALF Röportajı | <a href="http://canbaskent.net">Can Başkent</a>

Can Başkent

logic and the rest...

ALF RÖPORTAJI

CAN BAŞKENT - UTKU USTA - ALPER SARIKAYA

Merhaba. ALF hakkında biraz daha öğrenmek için bu röportajı yapıyoruz. Kısa bir tarihçe, kilometre taşları ve zaferler ile yenilgilerle başlayalım.
Bu soru çok genel ve geniş. Bunun, röportaja girişte sizlerin yaptığı bir araştırmanın sonucu olarak yer alması daha iyi olurdu.

Aktivist gruplarını nasıl oluşturuyorsunuz? Sizin yönergenize uymayan bireyler/gruplar tarafından ALF isminin istismarını nasıl engelliyorsunuz? Bu soruyu şunun için soruyorum: Şiddetten arınmışlık literatüründen bildiğimiz ilgi grupları formunda örgütleniyorsunuz. Yani, çoğu aktivist ALF'in içinde yer alan diğer insanları tanımayabilir...
Aktivistler, başka kimseden yardım almadan gruplarını oluşturuyorlar. Aktivistler sadece tamamen güvendikleri insanlarla çalışırlar; böylece aralarında bilgi sızdırıcıları ve polis ajanları olmadığından emin olurlar.Ayrıca, hiç bir ALF üyesi, birlikte çalıştıkları dışında kimseye ALF üyesi olduğunu söylemez.. Bildiğim kadarıyla, "ALF isminin istismarı" şu ana kadar pek olmadı. Kuzey Amerika'da ALF 23 yıldır aktif; ve şu ana kadar ALF yönergesi hiç çiğnenmedi.

Hücre tipi örgütlenmeler ALF'te hiyerarşik bir yapı oluşmasını önlüyor. Bu, politik mi yoksa pratik bir seçim mi?
İkisi de. Politik, çünkü, desantralize yapı karar alma sürecindeki otonomiyi ve eyleme katılan aktivistlerin eyleme hakim olmasını sağlıyor; pratik, çünkü, hiyerarşik bir yapı olmadığı için, polis bir çok grubun içinden küçük bir grubu tutuklayarak örgütlenmeyi durduramaz.

Eylemlerde illegal olmanın önemi nedir?
ALF eylemlerinin illegal olmasının hiç bir gerçek önemi yok. İllegal, çünkü, hayvanları kurtarmak ve hayvanları sömürenlerin mallarına zarar vermek toplumda yasadışı.

Bizi, şiddetten arınmışlık yaklaşımınız hakkında bilgilendirir misiniz? Politika, görevler ve amaçlar farklılaştıkça; şiddetten arınmış stratejiler de farklılaşabiliyor. Peki, sizin şiddetten arınmışlık bağlamında, diğer herhangi bir hayvan hakları örgütünden ne farkınız var?
Biz, acı çekmeyen ve/veya yaşamayan şeylere karşı uygulananın şiddet olmadığına inanıyoruz. Bir pencereye atılan tuğla şiddetten arınmıştır çünkü pencere sadece bir eşyadır, hisleri olan bir şey değil. Şiddet sadece hayata karşı var olur.

Örneğin, karar alma sürecinde konsensüs uyguluyor musunuz? "İlgi grupları"nız var mı? Her tür şiddeti reddediyor musunuz?
Her ALF hücresi otonom ve anonimdir. Her ALF hücresinin nasıl karar aldığını bilmiyorum, fakat her hücrenin kalkışacağı eylemlere kendisinin karar verdiğini biliyorum. Her ALF hücresi, sizin ilgi grupları dediğinize benzer. ALF, şiddetten arınmışlığın kesin yönergesi altında çalışır.

ALF'in özgürleştirebildiği hayvan sayısı, muhtemelen bu hayvanlara bakacak yer bulunabilmesiyle ilgili. ALF yeraltı bir organizasyon olduğuna göre, bu hayvanlara yuva bulma işi nasıl işliyor?
Her ALF hücresi, kurtaracakları hayvanlar için gerekli ev sayısını kendileri hesaplamalılar. Bu işi yapan ayrı bir grup yok.

Ünlü "Mars Company" eylemiyle ilgili detaylı bilgi verir misiniz?*
Üzgünüm, hayır.

ALF, hayvanlar üzerinde deney yapmayı nasıl tanımlıyor? Hayvan deneylerine alternatifleriniz nedir? Genel olarak, hayvan deneyleri bir çok toplumda kabul görüyor. Yerine ne öneriyorsunuz?
Bu soru çok geniş ve benim uzmanlığımın ötesinde. Genel olarak, hayvan deneylerinin, çağdaş tıp araştırmalarıyla birlikte tamamen bitirilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Harcanan enerjinin çoğu, korumacı araştırmalara gitmeli. Bunlar da besinleri, suları ve havayı kirletmeyi durdurup, temizlemek olabilir. Kanser ve türümüzün çoğu hastalığı; yaşam tarzımızın, kaynakları tüketmemizin ve kirliliğin sonucu. Hayvanlara işkence yapıp, hastalıklara geçici çareler bulacağınıza bunları değiştirin.

Anti-genetik hakkındaki planlarınız nedir? Gelişmiş genetik araştırmaların, hayvansız deneyleri sağlayabileceği iddia ediliyor. Yorumunuz?
Anti-genetik hakkında bir planım yok. Bana yöneltilebilecek bir argüman hakkında da bilgim yok.

Dünya Özgürlük Cephesiyle (Earth Liberation Front - ELF) ilişkileriniz nasıl.. Onlardan başka işbirliği yaptığınız örgütler var mı?
ELF, ALF'in bacısı olarak değerlendirilir; çünkü iki örgüt de aynı şiddetten arınmışlık anlayışında ve aynı taktikler altından hareket eder. Fakat, onlar, ilgilendikleri konular bağlamında daha genişler.

Ev hayvanları ve hayvanat bahçeleri hakkındaki fikirleriniz nedir?
ALF, hayvanların yaşamlarını; insan kaynaklı müdahale, manipülasyon, acı, işkence, ölüm v.s olmadan; özgürce yaşamaları gerektiğine inanır. Hayvanat bahçeleri istisna değildir. Ev hayvanı, kurtarılmış hayvanlar söz konusu olduğunda gerçekleşir. Bunda bir sorun görmüyorum. Sorun, o hayvana kimin yem verdiğiyle ilgili; o hayvana kimin arkadaşlık yaptığı ile değil.

Anarşizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizce, anarşist ideallere oldukça yakınsınız..
Her ALF eylemcisi kendini anarşist olarak tanımlamayabilir; fakat, ideallerin bazı ölçeklerde benzer olduğuna katılıyorum.

Küresel hayvan hakları hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya çapında var olan, küreselleşme karşıtı hareket hayvan hakları hareketine getiri sağlayabilir mi?
Hayvan hakları hareketinin, diğer çevreci, toplumsal adaleti savunan ve küreselleşme karşıtı örgütlerle birlikte çalışmaya başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun tersi de geçerli; yani küreselleşme karşıtı, toplumsal adaleti savunan, çevreci grupların; hayvan haklar hareketiyle birlikte çalışmaya başlaması gerekiyor. Birleştiğimiz takdirde, ortak zeminde buluştuğumuz konularda daha güçlü oluruz.

11 Eylül 2001 olaylarından sonra neden eylemliliğinize ara vermediniz? Bildiğimiz kadarıyla, bir çok muhalif grup, bu trajedi sonrası eylemliliklerine ara verdi. Ara vermeme kararınızın ardından hiç destekçi ve eylemci kaybettiniz mi?
11 Eylül'den sonra "eylemliliklerine ara veren" hiç bir grup bilmiyorum. 11 Eylül'den sonra hiç kimsenin hayvanlara uygulanan baskıya ilişkin görüşünün değiştiğini düşünmüyorum.

Türkiye'deki politik mücadele hakkında neler biliyorsun? Bildiğimiz kadarıyla, bizler biraz mistiğiz.
Çok fazla şey bilmiyorum.

Greenpeace, PeTA, Earth First! gibi örgütleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu büyük harekette her grubun kendi yeri var. Taktiklerin çoğunda anlaşamasak da, hepimiz, hareketin ilerlemesi için gerekliyiz.

Bölgenizdeki Bir Mayıs eylemlerine katılıyor musunuz?
Evet.

Şu anda hapiste hiç ALF ya da ELF eylemcisi var mı? Okurlarımıza eylemcileri hapiste desteklemek için ne yapmalarını önerirsiniz? Bizim aklımıza ilk gelen mektup yazmak..
http://www.spiritoffreedom.org.uk sitesine bakın. Mektup yazmak, bir insanın yapabileceği en iyi şey.

Filistin - İsrail sorunu perspektifimizin dışında kalıyor, fakat; Orta Doğu'daki sorunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu, hayvan özgürlüğüyle ilgili tartışmayla ilgili değil.

Geçenlerde (mart-nisan 2002) öğrendiğime göre, ALF, Yeni Zelanda'da şampuanları zehirlemiş. Fakat, eski "Mars Company" eylemi gibi bu da bir kandırmaca gibi görünüyor. Bu, tip eylemleri ziyadesiyle takdir ediyoruz. Fakat, ya sizin basın açıklamanıza güvenmezlerse ve Procter&Gamble ürünlerini tüketmeye devam ederlerse ne olacak. Belki yakın gelecekte, bu kandırmaca eylemlerin etkisi azalacak. Sonrasında, yeni tür şiddetten arınmış eylemler bulabilecek misiniz?
Bu, muhtemelen benim yorum yapabileceğim bir konu değil. Yeni tür şiddetten arınmış eylemlilikler görmekten her zaman mutlu olmuşumdur.

Kuzey Amerika Hayvan Özgürlük Cephesi Basın Bürosu
***** A.L.F.in sesi *****
Sözcü:........................David Barbarash
E-posta:......................naalfpo@tao.ca
Telefon:......................250-703-6312
Faks:......................... 419-858-9065
Posta Adresi:..............P.O.Box 3673, Courtenay, BC 9N 7P1 Canada


* Mars Company eylemi: Bu eylem, 1984'te Hayvan Hakları Militanları (Animal Rights Militia) tarafından İngiltere'de düzenlendi. Mars çikolata şirketi, hayvanlar üzerinde korkunç diş çürütme deneyleri yapıyordu. Örgüt, basına Marc çikolatalarını zehirlediğini bildirdi. Şirket akabinde, ürünleri raflardan çekti ve epeyce para kaybetti. Daha sonra örgüt, bunu kandırmaca olduğunu, aslında ürünleri zehirlemediklerini açıkladı. Örgütün eylemlerine devam edebilme olasılığına karşı, şirket hayvanlar üzerinde deney yapmayı durdurdu.