tumblr counter
Can Baskent

Can Başkent

logic and the rest...

My webpage just got fancier! If you need to access my professional logic page, click here!

Kanıtlar ve Çürütmeler ikinci baskısını yaptı!

IMI Lakatos'un başyapıtı Kanıtlar ve Çürütmeler, yirminci yüzyılın ikinci yarısında matematik felsefesi üzerine yazılmış en önemli eserlerden biridir. Özellikle farklı farklı araştırma alanlarından yaklaşıldığında Kanıtlar ve Çürütmeler, felsefi manada okura büyük açılımlar sunabilmektedir. Matematik felsefesinde, geometrik topolojinin, matematik tarihinin, matematiksel mantığın, analizin ve kombinatoriğin bu kadar doğal ve akışkan bir şekilde iç içe girdiği başka bir metin bulmak zordur. Lakatos'un, konunun matematiksel ayrıntılarına olan hakimiyetiyle birlikte, önemli tarihsel ayrıntıları okuru sıkmadan, felsefi bir yaklaşımla sunması bu eseri kuşkusuz bir başyapıt kılmaktadır. 2. Baskısı yapılan kitabı Nesin Yayınevi'nin sitesinden edinebilirsiniz.

İkisi Sana On Beşe Olur!

Embed from Getty Images

Neden dijital çağda, dijital metaların fiyatlandırılması tüketici lehine olmaz?