tumblr counter
Can Baskent

Can Başkent

logic and the rest...

Kanıtlar ve Çürütmeler ikinci baskısını yaptı!

IMI Lakatos'un başyapıtı Kanıtlar ve Çürütmeler, yirminci yüzyılın ikinci yarısında matematik felsefesi üzerine yazılmış en önemli eserlerden biridir. Özellikle farklı farklı araştırma alanlarından yaklaşıldığında Kanıtlar ve Çürütmeler, felsefi manada okura büyük açılımlar sunabilmektedir. Matematik felsefesinde, geometrik topolojinin, matematik tarihinin, matematiksel mantığın, analizin ve kombinatoriğin bu kadar doğal ve akışkan bir şekilde iç içe girdiği başka bir metin bulmak zordur. Lakatos'un, konunun matematiksel ayrıntılarına olan hakimiyetiyle birlikte, önemli tarihsel ayrıntıları okuru sıkmadan, felsefi bir yaklaşımla sunması bu eseri kuşkusuz bir başyapıt kılmaktadır. 2. Baskısı yapılan kitabı Nesin Yayınevi'nin sitesinden edinebilirsiniz.

Yeni Yazı: Arı, Vız Vız Vız; Arı, Vız Vız Vız

Embed from Getty Images

Devletin teknolojik gelişmeleri yakinen takip edip anlaması, işe yaramaz bürokratlarına emir verip yapay zekâ ve algının en yakın zamanlı uygulamasına dair kısıtlamalar ve kurallar getirmesi devlet cehaletinin bariz emarelerinden biri olacak.