tumblr counter

Politics / Politika

1997-1999 Arası Yerel Gazete ve Dergilerde Yayınlanan Yazılar Muaf Tutulmuştur. Hazırlayıp sunmuş olduğum radyo programı "Yatakta ve Sofrada Anarşizm" Mülksüzler Radyo'da 2008'de yayınlanmıştır. Eski bölümleri dinlemek için, tıklayınız.


2017

Hayır, Yemeğin Siyaseti Olmaz

%99 Anarşizm

Asıl Şimdi Oy Vermeyin!

Žižek’in Karekökü

Bazı Bitkileri Sulama Rehberi

Bilkentli Öğrencilerin Vicdani Ret ile ilgili Sorularına Cevaplar


2016

Ahlakın Kardinalitesi

Eflatun Klavye Tuşları

Sartre'ın Facebook Hesabı

Yayıncının Sunuşu: Anarşizme Kenar Notları

Propaganda Yayınları Beş Yaşında Mülakatı

Yayıncının Sunuşu: Felsefe-i Ferd


2015

Anarşizm Kazandı!

"Vicdani Ret Yazıları" İkinci Baskı Sunuşu

"Türler ve Cinsler" İkinci Baskı Sunuşu


2014

Seçimler Yaklaşırken

İklim Değişirken Yükselen Ahlakçılık

The Philosopher King

"Aykırı Yazılar" Sunuşu

Mantıkçı Muhafazakarlık

Nişanyan Davası

Le Kapital 2.0: Bir Piketty Eleştirisi

İzinsiz Gösteri'ye Verilen Röportaj

Mağaradaki Kitap

Sol ve Bilişim

Müminle İmam Arasına Sıkışmak

Lobi Dedikleri Bu mu?

Oyları Saymak


2013

"Vegan Tutsak" Sunuşu

Ekonominin Yeni Temelleri: Bir Graeber Okuması

Feminizmin Ayrımcılığa Dönüşme İhtimali

Devlet Baba

Sorunlar ve Sorunlar

Türkiye’de Yayınlanan Ön Dönem Anarşist Dergiler

Wall Street'ten Gezi'ye, Direnişi Anlamak

Bu Kapitalizm Değil!

Peki ya Doğu Bilgelikleri?


2012

Futuriska dergisine verilen röportaj

Ne Olacak Bu Memleketin Hali?

Nefret Söylemine Neden İnanmıyorum?

Güvece Fiyat Biçmek

Anarşizm ve Ekonomi: Bir Giriş

Wall Street İşgali ve Anarşizm

Ramazan'da Ateizm

Bir Devrimcilik Olarak Ateizm

Online Sosyalleşmeler, Offline Yalnızlaşmalar

Dine Küfretmek veya Dindara Küfretmek

İti Kurda Kırdırmak

Propaganda Yayınları’nın Birinci Yaşgünü

Aksiyomatik Anarşizm

"TSK ve İnsan Hakları İhlalleri" Kitabı Sunuşu

"Apolitika Dergisi Seçkisi" Sunuşu

"Amargi Dergisi Seçkisi" Sunuşu

"Yayın Kolektifi Seçkisi" Sunuşu


2011

Dans Ede Ede Devrimi Unuttuk!

"Türkiye'de ve Dünyada Vicdani Ret" Kitabı Sunuşu

"Ateş Hırsızı Dergisi Seçkisi" sunuşu

Aşı Yaptırmamak da Sünnet Ettirmemek de Haktır!

Ahmet Kurt Röportajı

"Efendisiz Dergisi Seçkisi" sunuşu

"Kara Dergisi Seçkisi" sunuşu

Seçimlerin Matematiği

Yayın Kolektifi röportajı

Propaganda'nın Propagandası

Sisifos dergisine verilen röportaj

Vicdani Ret Hareketi Çeşitlenirken...

Varoluşçu Anarşizm

Anarşizm Ne Değildir?

Anarchist Solidarity - A Personal Perspective

"Vicdani Ret Açıklamaları Almanağı" sunuşu


2010

Kuzey Amerika RAT Konferansı: Anarşist Geleneği Yenilemek

Savaş ve Barış Keşke Manço Olsa Sadece

Taocu Anarşizm: Bir Giriş

Vicdani Reddin Politikasına ve Pratiğine Dair Formel Bir Değini

Birer Devlet Olarak İsrail ve Filistin

Neyin Bedeli?

Başka Kimler Hasta Öğretmenim?

Röportaj: 'Vicdani Ret Yazıları'

Türler ve Cinsler

İmani Ret?

Vicdanıma Sığmıyor!


2009

Havasına Suyuna, Gelmişine Geçmişine...

Toplumun Matematiği

Bir İnsan Hakkı Olarak Vicdani Ret: Anarko-Mantıksal Bir Yaklaşım

Vicdani Reddin Politikası ve Pratiğine Dair Eleştirel Bir Değini


2008

Eoin Kelly Röportajı

Eoin Kelly Interview

Son Ekotopya!

Hayatı Yaşamamak

Bir Öz-İfade Olarak Vicdani Ret

Militourism in Turkey: Politics of Irony, Fun, Rebellion

Türkiye'de Vicdani Ret Hareketi Kültürü Örneği Olarak "Militurizm"


2007

Nonviolence in Turkey: Conscientious Objecion and Non-violence

Conscientious Objection as a Human Right: A Logicist Approach

Ortak Bilgi ve Anarşist Ahlak: Bir Cinsellik Felsefesi Uygulaması

Uluslararası Vicdani Ret Hareketi

Ölmenin Anarşist Ahlakı

Röportaj: İspanyol Vicdani Ret Hareketi

Interview: Spanish CO Movement

Ahlakçı Serseriler

Conscientious Objection in Turkey in a Nutshell: How Can a Foreigner Help?

Uluslararası Vicdani Ret Konferansı: İzlenimler ve Duygulanımlar


2006

Yanıt: Türkiye'de Anarşist Hareket

Sivil Ölüm ve Toplumsal Empati


2005

Über die Kriegsdienstverweigerung von Mehmet Tarhan in der Türkei

Türkiye'de Mehmet Tarhan'ın Vicdani Reddi

Vicdanın Politikası


2004

Reddiyeyi Red

Şiddetten "Arınmışlık" ve Antrenmanları

Özgürlüğe Dek Fanzin


2003

Disiplin: kitap eleştirisi

Kitle ve İktidar: kitap eleştirisi

Insumision Total

Ekotopya 2003

Filistin Sorununa "İçeriden" ve "Dışarıdan" Bakış

Vicdani Ret Tutsakları İsrail Özel Sayısı

İsrail - Filistin ve Vicdani Ret


2002

Şiddetten Arınmış Anarşizm: Bir Sosyal Terapinin Ötesine Geçen Politika

NATO'yu Nasıl Bloke Ettik?

Savaşa Karşı Şiddetten Arınmış Eylem: Ama Nasıl?

GİT Editörü Timur Danış Röportajı


2001

ODTÜ ve McDonald's

Antimilitarism in Turkey: Practice and Ideology

Türkiye'de Antimilitarizm ve Feminizm: Pratik ve İdeoloji

Bringing Tolerance to a Country...

Ankara Vicdani Retçiler Şenliği

Şiddetten Arınmışlık - seattle deneyimi ve feminizm


2000

Sıkıysa Gitme

Anarkist Kültür Yaratmak

Yeraltı ve Anarşi


1999

ANTİpsikoloji

Vicdani Ret Tutsakları Bülteni: sayı 1 (Aralık 2001), sayı 2 (Ocak 2002), sayı 3 (Şubat 2002), sayı 4 (Mart 2002), sayı 5 (Nisan 2002), sayı 6 (Nisan 2002), sayı 7 (Mayıs 2002), sayı 8 (Temmuz 2002), sayı 9 (Ekim 2002), sayı 10 (Ocak 2003), sayı 11 (Nisan 2003), sayı 12 (Mayıs 2003), sayı 13 (Kasım 2003), sayı 14 (Şubat 2005), sayı 15 (Mart 2005), sayı 16 (Nisan 2005), sayı 17 (Mayıs 2005).

oldsletter antimilitarist fanzin (Edinmek için e-posta gönderiniz): sayı 1 (2000), sayı 2 (2000), sayı 3 (2001), sayı 4 (2001), sayı 5 (2002), sayı 6 (2003), sayı 7 (2003).

Bu site, Can Başkent'in 1999 yılından beri yazdığı politik, felsefi ve akademik çalışmaların (neredeyse) eksiksiz bir derlemesidir. Bu yazılar veganizmden, beden politikalarına, dijital kültürden ahlak kuramına dek birçok konuyu kapsamaktadır.

Can Başkent'e e-posta ve twitter ile ulaşabilirsiniz.

This website collects all written output of Can Başkent since 1999. It includes his political and academical articles as well as his opinion pieces on a broad variety of issues ranging from veganism to digital culture.

You can reach Can by e-mail and twitter.