tumblr counter
Aykırı Yazılar Sunuşu | <a href="http://canbaskent.net">Can Başkent</a>

Can Başkent

logic and the rest...

"AYKIRI YAZILAR" KİTABIMIN SUNUŞU

CAN BAŞKENT

Bu kitap, son birkaç yılda pek de popüler olmayan siyasi meselelere dair geliştirdiğim düşünceleri ve bu meseleler üzerinde düşünürken yaptığım araştırmaları içermektedir.

Fark etmek zor değil, yazılar belirgin bir siyasi ton taşıyor. Belki bu nedenle, belki de sol tandanslı düşüncenin Türkiye’deki stereotipine uymamam nedeniyle, bu yazılar sıklıkla tepki çekmiştir. Sadece yazarken değil, yayınlarken de zorlandığım bu makaleler, Türkiye’deki sol ve özgürlükçü düşünce geleneğinin, yer yer gelenekselciliğini entelektüellizm yerine ikame ettirdiği izlenimini dahi yaratmıştır bende. Bu nedenle, bu yazıların kitaplaşmasını ayrıca önemsedim.

Fakat, bu kitapta en çok önemsediğim nokta, sloganların ötesine geçebilmek ve kitabın hitap ettiği okur kitlesinin sorgulamaksızın kabul ettiği siyasi dogmaları önemsememekti. Yeni bir siyasetin kurgulanmasının ve inşasının temelden başlaması gerektiğini, bunun için de önce “bildiklerimizi unutmamız” gerektiğini düşünmüşümdür hep. Dolayısıyla dünya ve siyaset değiştikçe, bizler değiştikçe, sürekli geriye dönerek fikriyatımızın temellerini, siyasetin başlangıç noktalarını ve önkabüllerini, fikirlerimizi savunurken öne sürdüğümüz tarihsel delilleri gözden geçirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Bu kitap da benim bu süreci nasıl atlattığımın yazılı kanıtıdır.

Kitapta yeni dünyanın yeni ideolojilerine dönük yazılar bulacaksınız. Yazıların, bu meselelere dair bir iki şey okumuş okura seslenebilmesine dikkat ettim. Ama öte yandan, elimden geldiği kadarıyla işlediğim tüm konuların yazılarıma yansıttıklarım ötesinde bir fikirsel derinliği olduğunu da okura sezdirmeye gayret ettim. Bunun için de kitabın sonuna bir okuma listesi ekledim. Bu liste, kitapta ele alınan meselelere dair yeni yeni okuma yapmaya başlamış okur için kuşkusuz daha faydalı olacaktır. Ama aynı zamanda, ideolojinin dogmatizme dönüşmesine direnen kıdemli okurlar için de iyi bir başlangıç noktası olarak görülebilir bu liste.

İmge Yayınları’na ve özellikle editörüm Yavuz Alogan’a yardımları ve güveni için ne kadar teşekkür etsem azdır. Yavuz abinin yardımlarıyla metin çok daha düzgün bir hal almış oldu.